Hevige krakersrellen in Peru mp4 1.41min (Dutch)

 2010s, Nederlands, Peru  Comments Off on Hevige krakersrellen in Peru mp4 1.41min (Dutch)
Jul 202012
 

Heftige krakers rellen in Peru  mp4 1.41min (Dutch)

In Peru zijn duizenden krakers slaags geraakt met de oproerpolitie. Het geweld barstte los toen de politie duizenden krakers wilde verwijderen van een privéterrein in de hoofdstad Lima. De politie zette traangas in tegen de krakers die bewapend waren met stokken en stenen.

[NL] De stad was van ons [EN subs] 70mins 708 mb avi

 1980s, 1990s, Nederlands, Subtitled (English)  Comments Off on [NL] De stad was van ons [EN subs] 70mins 708 mb avi
Apr 071996
 

ons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stad was van ons (The city was ours – EN subs)

Date: 1996, Country: NL, Language: NL Length: 70mins, Size: 708mb Type: avi Film-maker: Joost Seelen

‘De stad was van ons’ ontrafelt de geschiedenis van de Amsterdamse kraakbeweging (1975 – 1988) door middel van interviews met krakers van het eerste uur, voor wie de politieke strijd belangrijker was dan het creëren van woonruimte. Daartegenover staan de krakers voor wie de politieke ideologie pas op de tweede plaats kwam. Spanningen tussen de ‘harde kern’ en de latere krakers leidden tot een spiraal van geweld en intimidatie.

Midden jaren negentig lijkt het hoogtepunt van de kraakbeweging voorbij. Ruim vijftien jaar na de Vondelvrijstaat en de kroningsrellen (‘Geen woning, geen kroning’) vindt filmmaker Joost Seelen die tijdens zijn studietijd in Nijmegen geïnteresseerd is geraakt in de theorie en praktijk van sociale bewegingen, dat het tijd is om zich aan een terugblik te wagen. Het is een relaas dat zich niet laat vangen in het beeld van de onschuldige Vondelvrijstaat waaraan door tankcolonnes een einde wordt gemaakt. De afzonderlijke verhalen voegt Seelen samen tot een kroniek van intriges en machtsstrijd in de periode tussen 1975 en 1988, die niet onderdoet voor de koningsdrama’s van Shakespeare.

Classic Dutch squat-docu about the rise and fall of the movement in the 1980s